Dilettant 2013

Dilettanten 2013 var en stor succes. Der var stor tilslutning til arrangementet.
Aktørerne opførte stykket til stor begejstring for publikummet.